Wydrukuj artykuł

Prezentacja w Miękini

Wtorek, 17 kwiecień 2018

12 kwietnia w Miękini odbyło się spotkanie, podczas którego omówiony został projekt wykonania tunelu pod nasypem kolejowym w ciągu budowanej obwodnicy Miękini będącej łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340.
Inwestycja została podzielona na cztery etapy: budowa odcinka Brzeg Dolny-Zabór Wielki wraz z mostem na Odrze, budowa odcinka obwodnicy Miękini, Brzegu Dolnego i budowa ronda w m...iejscowości Bukowice na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 340.
Tunel pod nasypem to zamknięta żelbetowa skrzynka, która wykonana jest na wcześniej przygotowanej płycie startowej. Następnie jest ona siłownikami przeciskana pod nasypem kolejowym. W ciągu dnia konstrukcja może przesunąć się o 70 centymetrów.
Organizatorem spotkania była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele firm budowlanych oraz samorządowcy z okolicznych gmin.
Na zdjęciu od lewej: Wiceburmistrz Wołowa Jacek Włosek, dyrektor DSDiK Leszek Loch oraz Starosta Wołowski Maciej Nejman.