Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 r.

Środa, 22 listopad 2017

Informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

 • obszar B - likwidacja barier w urzędach,  placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy:

 • obszar B – powiaty (30%) lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy (50%)
 • obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe (45%);
 • obszar D:
 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (70%),
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (80%);
 • obszar E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe (15%);
 • obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 • obszar G – powiaty (25%).

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

 • obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach,  placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D - na likwidację barier transportowych do:
 1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów tel. 71 389 53 00 do dnia 30 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 35
odwiedziny: 9510941

Informacja o finansowaniu projektu