Wydrukuj artykuł

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 r.

Środa, 22 listopad 2017

Informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

Adresaci pomocy:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (70%),
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (80%);

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów tel. 71 389 53 00 do dnia 30 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/.