Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Projekt „Indywidualizacja nauczania – szansą na lepszy rozwój”.

Poniedziałek, 09 lipiec 2012

Powiat Wołowski od 2 lipca 2012 roku rozpoczął realizację Projektu: „Indywidualizacja nauczania – szansą na lepszy rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany będzie w okresie od 02.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci z klas I - III Szkoły Podstawowej nr 4  funkcjonującej    w Zespole szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie.

 

Celem projektu jest :

  • - zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole podstawowej oferty zajęć edukacyjnych zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i  możliwościami psychofizycznymi,
  • - zwiększenie atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć poprzez doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów zaplanowano realizację dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.:

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogoterapii,

- zajęcia terapeutyczne- komputerowe wspomaganie rozwoju,

- zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej.

 

Realizacja zajęć wsparta zostanie zakupem nowoczesnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wzbogacających pracę na zajęciach edukacyjnych. Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000PLN.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 10875875

Informacja o finansowaniu projektu