Wydrukuj artykuł

Przebudowa drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków

Wtorek, 01 październik 2019

13 maja, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas uroczystego spotkania z samorządowcami z regionu, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył umowy na dofinansowanie prac, które zostaną wykonane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym dniu Starosta Wołowski Janusz Dziarski  odebrał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków odebrał. Wartość dofinansowania, które otrzymał Powiat Wołowski to ponad 2,5 mln zł.


Obecnie dobiegają prace, które polegają m.in. na wzmocnieniu jezdni i poszerzeniu jej szerokości do 6 m, wykonaniu 1-metrowych utwardzonych poboczy, wyprofilowaniu i odmuleniu rowów, wykonaniu zjazdów na drogi gminne i pola oraz przebudowę przepustów pod jezdnią i zjazdami. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 5 mln zł.