Wydrukuj artykuł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice

Wtorek, 09 czerwiec 2020

Zgodnie z zatwierdzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego o numerze 275/2020 z dnia 25 maja 2020 r.  przewiduje się wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Etap A i Etap B w zakresie budowy drogi tymczasowej (bajpas ) – przewidywany czas wdrożenia od 01.06.2020 do 07.06.2020 r. – czasowa organizacja ruchu nie zakłada zamknięcia drogi.

 

Etap 1 w zakresie wykonania robót budowlanych (90 % skrzyżowania) – przewidywany czas wdrożenia od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r. – czasowa organizacja ruchu zakłada całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 1353D w kierunku m. Brzeg Dolny. Dla przedmiotowego etapu będzie obowiązywać objazd przez m. Wołów. Trasa objazdu:  Bukowice – Wołów (ul. Trzebnicka) – Żerkówek – Brzeg Dolny (ul. Dębowa) – Obwodnica Brzegu Dolnego – Radecz.

Etap 2 w zakresie wykonania robót budowlanych (zakres 5% skrzyżowania) – przewidywany czas wdrożenia od 01.10.2020 r. do 01.11.2020 r. – czasowa organizacja ruchu zakłada połówkowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 340. Droga powiatowa nr 1353D w kierunku m. Brzeg Dolny zostanie otwarta.

 

Etap 3 w zakresie wykonania robót budowlanych (zakres 5% skrzyżowania) – przewidywany czas wdrożenia od 02.11.2020 r. do około 20.12.2020 r. – czasowa organizacja ruchu zakłada połówkowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 340 (druga część jezdni w stosunku do etapu 2).

 

Przewidywany termin wdrożenia nowej stałej organizacji ruchu: 21.12.2020 r.

 

Przedmiotowe prace wykonywane są przez firmę: STRABAG infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław