Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

„Przez Kresy do niepodległości” - warsztat historyczny jako kunszt pielęgnowania patriotyzmu dolnośląskich szkół

Środa, 05 grudzień 2018

16 listopada 2018 r. w Auli – LO w Wołowie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 40 dolnośląskich nauczycieli w dniach 8-13 lipca 2018 wzięło udział w warsztatach historycznych we Lwowie i okolicach. Projekt szkoleniowy realizowany przez PCE i PPP w Wołowie pod kierunkiem dyrektor Krystyny Adaśko.


Wyjazd 25 nauczycieli historii i 15 nauczycieli języka polskiego dolnośląskich szkół na szkolenie do Lwowa, realizowany w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, stanowił żywą lekcją historii. Projekt objęty naukową opieką Profesora Stanisława Nicieji.

Dnia 16 listopada 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie odbyło się spotkanie podsumowujące Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania zostały przybliżone cele oraz efekty projektu. Wstępem do uroczystości było wspólne odśpiewanie Hymnu. Miłym akcentem muzyczno-patriotycznym przywitała uczestników 4 –letnia Zuzanka Fęglerska, piosenką „Co to jest Niepodległość?”. Następnie miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie, pod przewodnictwem Pani Marii Bigus-uczestniczki grantu.

 

Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCE i PPP w Wołowie – Honorowy Profesor Oświaty, powitała przybyłych gości stwierdzeniem, że spotkaniu przyświeca cel złożenia Hołdu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty wraz z Panem Tadeuszem Samborskim – Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Następnie kilka słów do uczestników powiedział Pan Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski.

W późniejszym czasie miał miejsce występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wołowie, którzy zatańczyli „Poloneza” oraz zaprezentowali piosenki i wiersze patriotyczne. Uczniów przygotowała Pani Grażyna Świczeniuk - uczestniczka grantu. Merytoryczna część spotkania pozwoliła raz jeszcze wsłuchać się w niezwykłe opowieści Profesora Nicieji. Aktualnie został wydany XII tom Kresowej Atlantydy. Ogromnym przeżyciem i niespodzianką dla uczestników był fakt, iż publikacja zawiera wspólne zdjęcie uczestników podczas spotkania z Metropolitą Lwowskim w dniu 9 lipca 2018r. w Archidiecezji Lwowskiej.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję „przenieść” się na Kresy. Został bowiem wyemitowany film, prezentujący realizację specjalistycznego szkolenia w formie warsztatów historycznych we Lwowie. Trwająca 47 minut podróż, wprawiła uczestników w nostalgiczny klimat wspomnień. Film opracowany przez Katarzynę Fęglerską – koordynatora projektu, miał na celu pokazanie realizowanego przedsięwzięcia, ale także wartości i dumy bycia Polakiem. Ukazuje pokrótce przebieg szkolenia oraz historię odzyskania Niepodległości, przybliżoną przez Profesora Nicieję, opiekuna naukowego wyprawy. Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu pianisty Gracjana Szymczaka - międzynarodowej sławy wirtuoza.

 

Uczestnicy Grantu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 50 godzinnego warsztatu historycznego, osobiście wręczone przez Pana Kuratora – Romana Kowalczyka, Książkę „Kresowe Trójmiasto” wręczoną przez Profesora oraz pamiątkowe zdjęcie w antyramie wraz z filmem; przekazane przez Panią Krystynę Adaśko. Otrzymali jednak znacznie więcej. Głębia przeżyć i duchowa uczta, jakiej udało się wszystkim doświadczyć; będzie na długo towarzyszyć uczestnikom Grantu.

Słów kilka o Grancie: Projekt „Przez Kresy do Niepodległości” był szóstym Grantem, realizowanym w ciągu ostatnich 7 lat przez Centrum Edukacji, pod kierownictwem Pani Krystyny Adaśko. Trzecim wyjazdem szkoleniowym na Kresy. Kolejną misją historyczną Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, propagującą edukację historyczną, której celem jest wyposażenie nauczycieli w niezbędne narzędzia metodyczne oraz żywe ślady historii, które będą wykorzystywali w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą Dolnego Śląska.

 

Program szkolenia, zaplanowano z myślą ujęcia najważniejszych aspektów związanych z tematyką Kresów.. Główną ideą było podniesienie jakości kształcenia i wychowania patriotycznego w dolnośląskich szkołach. 50 godzinne szkolenie zostało uwieńczone ogromem działań, realizowanych na terenie całego województwa.

Pomimo napiętego programu, ogromu wrażeń oraz wzruszeń; uczestnicy Grantu każdego wieczoru dzielili się wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań warsztatowych. Prezentowali działania podjęte w swoich placówkach. Wraz z merytorycznym wsparciem Pani Danuty Haller – doradcy metodycznemu nauczania historii oraz Pani Ewy Książczyk – doradcy nauczania języka polskiego; wspólnie wypracowywali metody kształtowania patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Nie zabrakło także wieczorów autorskich z Profesorem Nicieją.

 

Spotkanie stanowiło ostatni element projektu. Słowa podziękowania kierujemy raz jeszcze do wszystkich, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Niech zdobyta wiedza, niezwykłe doświadczenia i przeżycia umacniają poczucie przynależności oraz dumy bycia Polakiem.

 

Katarzyna Fęglerska – PCEiPPP w Wołowie

Koordynator projektu „Przez Kresy do Niepodległości

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 10068088

Informacja o finansowaniu projektu