Wydrukuj artykuł

Razem możemy więcej

Czwartek, 27 sierpien 2020

Już niedługo Powiat Wołowski  wzbogaci się o Młodzieżową Radę. Młodzi radni nie tylko będą działać na rzecz rozwijania siebie, ale także na rzecz swoich rówieśników. Podczas zajęć zostali wyposażeni w niezbędne kompetencje, które pozwolą im niedalekiej przyszłości sprawnie wykonywać swoje zadania.


Dotychczas na warsztatach młodzi szkolili się z zakresu metod pobudzania aktywności obywatelskiej oraz angażowania ludzi w życie społeczne i publiczne, możliwości partycypacji i wpływania na politykę lokalną, a co najważniejsze wspólnie wypracowany został statut przyszłej rady, który został przyjęty i uchwalony przez  Zarząd Powiatu Wołowskiego.
W dniach 25 – 26 sierpnia w Karpaczu omówiono  procedury wyborów, przygotowano lekcję samorządności oraz odbyły się warsztaty z autoprezentacji i radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi.  Uczestnicy w formie gry odbyli zajęcia z zakresu konsultacji społecznych.

Korzystając z obecności Wicestarosty Wołowskiego Jarosława Iskry, młodzież uzyskała wiele odpowiedzi na pytania z zakresu działania samorządu powiatowego w formie praktycznej.

W spotkaniu uczestniczyli również Maksymilian Jarosz z  Młodzieżowej Rady z Leszna oraz Aleksander Maciątek z Młodzieżowej Rady z Dzierżoniowa, który opowiedzieli o swojej pracy i zdobytych doświadczeniach.

 

Przed nami wybory ! Już w wkrótce przestawimy termin i zasady kandydowania.

 

Realizatorem projektu pt. „Razem możemy więcej” jest Stowarzyszeniem Razem dla Rozwoju. Zadanie finansowane w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Wołowskim.


Zdjęcia