Wydrukuj artykuł

Referat podczas konferencji naukowej

Środa, 06 czerwiec 2018

Referat podczas konferencji naukowej

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 24 – 26 maja została zorganizowana konferencja naukowa „Samorząd z perspektywy 20 - lecia reformy administracji terytorialnej z 1998 r.”

W panelu dotyczącym finansów Starosta Wołowski Maciej Nejman wygłosił referat dotyczący oceny dochodów powiatów. Moderatorem panelu był dr Z. Kuryłek z Wyższej Szkoły Bankowej. Obok Starosty Wołowskiego wygłaszającymi swoje referaty byli: prof. UWr dr hab. W. Miemiec, dr E. Berezowska (UMWD) oraz prof. dr hab. L. Patrzałek (UE).