Wydrukuj artykuł

„Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”

Poniedziałek, 23 grudzień 2019

W piątek 13 grudnia dokonano odbioru inwestycji drogowej we wsi Białawy i Białawy Wielkie. Zadanie zrealizowane w ramach rządowego programu „Funduszu Dróg Samorządowych” obejmowało remont drogi powiatowej na dwóch odcinkach o łącznej długości 891 m.

Łączna wartość zadania wyniosła ponad 370 tys. zł, z czego dofinansowanie z programu wyniosło 186 797,00 zł. Pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Powiatu Wołowskiego oraz Budżetu Gminy Wińsko.

 


W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane prace polegające na:
-frezowaniu istniejącej nawierzchni,
-wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,
-mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową,
-wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna,
-wykonaniu poboczy z frezowin otrzymanych z frezowania jezdni,
-regulacji pionowej wpustów ulicznych.