Wydrukuj artykuł

Rondo gotowe. Czekamy na pozwolenie na użytkowanie

Poniedziałek, 25 wrzesień 2017

We wtorek 19 września nastąpił odbiór techniczny budowy ronda przy ul. Rawickiej w Wołowie. Trwają obecnie procedury, aby otrzymać pozwolenie na jego użytkowanie.


Inwestycja polegająca na przebudowaniu skrzyżowania ulic Rawicka – Garwolska i budowie ronda była realizowana przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Ćwik” sc. T. Ćwik, J. Ćwik, K. Ćwik – Papadiuk – lider i PHU Tadeusz Ćwik z Wińska. Wartość zadania to 966 554,93 zł. W ramach przedsięwzięcia zostało także utworzone i przebudowane odwodnienie, oświetlenie drogowe i uzbrojenie.

- Głównym celem, który przyświecał tej inwestycji, było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa w tym obszarze miasta. Skrzyżowanie, gdzie zostało wybudowane rondo, było w przeszłości kolizyjne, stąd decyzja o jego przebudowie– mówi Maciej Nejman, starosta Powiatu Wołowskiego. Starosta chciałby, aby rondo nosiło nazwę „Berdyczów”, partnerskiego miasta na Ukrainie, skąd pochodzą mieszkańcy naszego powiatu. W Wołowie są już dwa ronda, nazywające się jak miasta partnerskie gminy Wołów: Canteleu i Buchholz. Zostałaby więc zachowana konsekwencja w nazewnictwie.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego wraz ze starostą Maciejem Nejmanem, komisja powołana przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele wykonawcy, przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.


Procedury w toku

Jak poinformował Paweł Czarny, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 20 września w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wołowie oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie zostały złożone zawiadomienia o zakończeniu rozbudowy oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania ronda. Powyższe jednostki w terminie 14 dni od daty zawiadomienia mogą wnosić swoje uwagi. Po upływie terminu, bądź deklaracji stron o braku wniesienia sprzeciwu i uwag, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Dzięki dobrej współpracy z KPPSP w Wołowie udało się skrócić czas oczekiwania na decyzję do 1 dnia. Obecnie ZDP oczekuje na decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wołowie. Kontrolę obiektu, zgodnie z przepisami, musi wykonać jeszcze organ nadzoru budowlanego. Ma na to 21 dni.

- Dopiero po uzyskaniu decyzji wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie dołoży wszelkich starań, aby organy wydające decyzje potraktowały sprawę priorytetowo – zapewnia Paweł Czarny, dyrektor ZDP.