Wydrukuj artykuł

Rusza budowa ronda

Wtorek, 09 maj 2017

Jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać z ronda, które powstanie na skrzyżowaniu ulic Rawickiej i Garwolskiej. Inwestycja o wartości ponad 1 mln zł  zakończy przebudowę tzw. małej obwodnicy Wołowa.

O środki na budowę ronda zabiegał Starosta Wołowski Maciej Nejman. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Wołowskim a Województwem Dolnośląskim inwestycja już na jesieni  poprawi bezpieczeństwo  podróżujących, na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Wołowie.

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Ćwik” sc. T. Ćwik, J.Ćwik, K. Ćwik  – Papadiuk – Lider ul. Witosa 13, 56-160 Wińsko; oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tadeusz Ćwik - Partner ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko.

4 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.:Rozbudowa skrzyżowania  ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.  Nad prawidłowym wykonaniem inwestycji czuwać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie.