Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ruszy następny etap zmian na terenie szpitala

Środa, 06 czerwiec 2018

Powiat Wołowski ogłosił przetarg na przebudowę i zmianę lokalizacji drogi pożarowej w ramach rewitalizacji budynku szpitala w Wołowie.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy ze zmianą lokalizacji drogi pożarowej przy budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu robót ziemnych, poszerzeniu drogi do szerokości 4 metrów, demontażu obrzeży i nawierzchni chodników oraz drogi z płyt drogowych, wykonaniu osłon instalacji podziemnych ( gaz, telekomunikacja, woda), wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni drogi pożarowej, montażu obrzeży, ułożeniu nowej nawierzchni chodników w formie ścieżek parkowych o szerokości 1 metra. Oprócz tego nastąpi regulacja istniejących studzienek, wycięcie krzewów i drzew na odcinku prowadzonych robót, demontaż istniejących słupków stalowych oraz ławek parkowych. Przedsięwzięcie ma być zakończone 31 sierpnia tego roku, a termin składania ofert upływa 18 czerwca o godzinie 11:00.
Po wykonaniu tego zadania możliwe będzie ponowne zagospodarowanie tego terenu, z uwzględnieniem postawienia tu nowych ławek, zasadzenia roślinności, wstawienia nowych latarni. Dzięki takim przedsięwzięciom zostaną spełnione wszystkie normy bezpieczeństwa i zdecydowanie poprawi się wygląd terenu przy szpitalu.
W chwili obecnej firma ZADROBUD II z Wołowa kończy budowę parkingu na blisko 70 miejsc postojowych po drugiej stronie obiektu. Koszt zadania wynosi blisko 560 000 zł. Jest ono również finansowane przez Powiat Wołowski i jest szczególnie istotne ze względu na konieczność udrożnienia ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie.

Wcześniej Powiat zlecił wykonanie pielęgnacji drzew w obrębie szpitala. Po uzyskaniu zezwoleń zostały usunięte te, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. W ubiegłym roku dzięki środkom samorządu została wybudowana nowa izba przyjęć i przebudowana kanalizacja dzięki czemu w tym roku można było przystąpić do budowy parkingu.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 10020427

Informacja o finansowaniu projektu