Wydrukuj artykuł

Ruszy następny etap zmian na terenie szpitala

Środa, 06 czerwiec 2018

Powiat Wołowski ogłosił przetarg na przebudowę i zmianę lokalizacji drogi pożarowej w ramach rewitalizacji budynku szpitala w Wołowie.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy ze zmianą lokalizacji drogi pożarowej przy budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu robót ziemnych, poszerzeniu drogi do szerokości 4 metrów, demontażu obrzeży i nawierzchni chodników oraz drogi z płyt drogowych, wykonaniu osłon instalacji podziemnych ( gaz, telekomunikacja, woda), wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni drogi pożarowej, montażu obrzeży, ułożeniu nowej nawierzchni chodników w formie ścieżek parkowych o szerokości 1 metra. Oprócz tego nastąpi regulacja istniejących studzienek, wycięcie krzewów i drzew na odcinku prowadzonych robót, demontaż istniejących słupków stalowych oraz ławek parkowych. Przedsięwzięcie ma być zakończone 31 sierpnia tego roku, a termin składania ofert upływa 18 czerwca o godzinie 11:00.
Po wykonaniu tego zadania możliwe będzie ponowne zagospodarowanie tego terenu, z uwzględnieniem postawienia tu nowych ławek, zasadzenia roślinności, wstawienia nowych latarni. Dzięki takim przedsięwzięciom zostaną spełnione wszystkie normy bezpieczeństwa i zdecydowanie poprawi się wygląd terenu przy szpitalu.
W chwili obecnej firma ZADROBUD II z Wołowa kończy budowę parkingu na blisko 70 miejsc postojowych po drugiej stronie obiektu. Koszt zadania wynosi blisko 560 000 zł. Jest ono również finansowane przez Powiat Wołowski i jest szczególnie istotne ze względu na konieczność udrożnienia ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie.

Wcześniej Powiat zlecił wykonanie pielęgnacji drzew w obrębie szpitala. Po uzyskaniu zezwoleń zostały usunięte te, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. W ubiegłym roku dzięki środkom samorządu została wybudowana nowa izba przyjęć i przebudowana kanalizacja dzięki czemu w tym roku można było przystąpić do budowy parkingu.