Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE GEODEZJI I KARTOGRAFII

Poniedziałek, 16 marzec 2020

Bezpośrednia obsługa klientów w wydziale Geodezji i Kartografii zostaje wstrzymana. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopii map zasadniczej i ewidencyjnej, materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, RCiWN, materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych będą załatwiane drogą elektroniczną (e-puap, e-mail, geoportal WebEwid) oraz drogą pocztową.

Stosowne wnioski są do pobrania pod linkiem:

EGiB - Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu: http://www.powiatwolowski.pl/files/file/EGIB_nowy.xlsx

P - Główny wniosek o udostępnienie materiałów:

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/P_nowy.xlsx

Załączniki do wniosku P:

P3- wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej:

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/P3_-_udostepnienie_mapy_ewidencji_gruntow_i_budynkow_lub_mapy_zasadniczej.pdf

P8-wydanie materiałów zasobu:

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/P8_-_udostepnienie_innych_materialow.pdf

P2-wydanie rejestrów, kartotek, skorowidzów:

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/P2_-_udostepnienie_rejestrow_kartotek_skorowidzow_wykazow_zestawien_EGiB.pdf

Wniosek o uwierzytelnienie opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych:

http://www.powiatwolowski.pl/files/file/Zal_1_WZOR_WNIOSKU_O_UWIERZYTELNIENIE_.pdf

 

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowane są przez portal WebEwid www.portal.powiatwolowski.pl

Wniosek o założenie konta w portalu dostępny jest w zakładce „WNIOSKI”

 

Porady, wyjaśnienia, informacje w prowadzonych sprawach udzielane są telefonicznie pod numerami:

71 380 59 48 – obsługa klienta

71 380 59 43 – obsługa geodetów

71 380 59 42 – kontrola operatów technicznych

71 380 59 47 – ewidencja gruntów i budynków

71 380 59 83 – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

71 380 59 40 – kierownik wydziału Geodezji i Kartografii

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 5
odwiedziny: 10644595

Informacja o finansowaniu projektu