Wydrukuj artykuł

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wtorek, 17 marzec 2020

Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zostaje wstrzymana zgodnie z zarządzeniem nr 11/2020 Starosty Wołowskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

 

Wnioski oraz inne pisma w sprawach załatwianych przez Wydział mogą być składane w szczególności pisemnie, jak dotychczas drogą pocztową (poza możliwością osobistego złożenia ich w siedzibie Starostwa), lub elektronicznie z zachowaniem wymogów określonych w art. 63 § 3a Kodeksu postepowania administracyjnego.

Wnioski w sprawach prowadzonych przez Wydział dostępne są na stronie internetowej: http://bip.powiatwolowski.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=3

Informacje w sprawach można uzyskać telefonicznie pod numerem 71-380-59-45 oraz mailowo pod adresem: nieruchomosci@powiatwolowski.pl.