Wydrukuj artykuł

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Poniedziałek, 16 marzec 2020

Sprawy, które dotychczas załatwiane były „od ręki” w urzędzie, tj. rejestracja łodzi oraz wydawanie zaświadczeń o tym, czy działki objęte są inwentaryzacją stanu lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu czy rejestracja zwierząt egzotycznych dokonywane będą na wniosek. Należy go przesłać pocztą, drogą elektroniczną podpisując podpisem elektronicznym lub składając przez platformę epuap.

Wnioski znajdują się na stronie BIP Urzędu, mogą być na Państwa wniosek przesłane drogą elektroniczną. Adres email Wydziału srodowisko@powiatwolowski.pl

Udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 71 380 59 33.

Inne sprawy prowadzone w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbywać się będą tak jak dotychczas, po złożeniu stosownego wniosku przez Wnioskodawcę.

 

Wszelkie informacje udzielane są przez Kierownika Wydziału pod numerem 71 380 59 33.