Wydrukuj artykuł

„Samorząd – Europa – Przyszłość”

Czwartek, 18 kwiecień 2019

„Samorząd – Europa – Przyszłość” – pod takim hasłem 17 kwietnia odbył się we Wrocławiu VI. Dolnośląski Kongres Samorządowy, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, ekspertów czy działaczy organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Powiatu Wołowskiego Janusz Dziarski oraz wicestarosta Michał Gołąb.

 

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania samorządów - motywem przewodnim Kongresu były kwestie związane z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle procesów zachodzących obecnie w Polsce i Unii Europejskiej.

Podczas Kongresu rozmawiano także o przyszłości kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej. Wspólnym celem samorządowców subregionu wrocławskiego jest stworzenie nowoczesnej kolei aglomeracyjnej. Sprawna i dobrze funkcjonująca kolej to nie tylko większe bezpieczeństwo podróżujących, lepszy dojazd do szkoły, uczelni oraz pracy, ale także lepsza dostępność np. kin i teatrów, muzeów - miejsc, w których można spędzić czas wolny.

Uczestnicy Kongresu dyskutowali również na temat edukacji zawodowej i runku pracy. Jako kluczowe zostało wskazane wspieranie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. Obecnie obserwujemy zwrócenie się młodych ludzi w stronę szkolnictwa zawodowego, dlatego ważnym jest, by na bieżąco reagować i dostosowywać ofertę szkół do potrzeb rynku, by maksymalnie ułatwić młodym ludziom dostęp do rynku pracy.