Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Seminarium polsko-niemieckie w Poczdamie

Piątek, 05 kwiecień 2019

W dniach 28-31 marca 2019r. w Poczdamie odbyło się seminarium polsko-niemieckie w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a Poradniami Wychowawczymi w Buchholz i w Winsen. W tegorocznym projekcie uczestniczyło 20 osób, z Polski 9 specjalistów – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Brzegu Dolnym i w Wołowie oraz 11 specjalistów z Poradni Wychowawczych w Buchholz i w Winsen.

 

Starostwo Powiatowe w Wołowe reprezentowały Panie: Andżelika Banowicz – Kierownik Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Uran główny specjalista Wydziału Edukacji. Tematem nad którym pracowali pedagodzy i psychologowie dotyczył psychoterapii energetycznej, technik uzdrawiania emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem metody ECT”. Szkolenie prowadziła Margaret Kruczek-Schumacher-psycholog kliniczny z Kolonii.

Seminarium jest efektem podpisanej umowy o partnerstwie w 2010r. pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą w Buchholz i w Winsen, które owocuje corocznymi spotkaniami merytorycznymi. To czas poświęcony na wspólne uczenie się od siebie, poznawanie nowych metody i form pracy diagnostyczno terapeutycznych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tegoroczny projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Honorowy patronat nad seminarium objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Wołowski  Janusz Dziarski.

 

Słowa podziękowania kieruję do Instytucji i osób, które wsparły realizację projektu tj. Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk , Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski oraz Starosta Powiatu Harburg Pan Rainer Rempe, Pani Gabi Pape - Dyrektor Poradni
w Buchholz i w Winsen oraz wszystkim pracownikom czterech poradni polsko-niemieckich biorących udział w projekcie.

 

Z podziękowaniem

Krystyna Adaśko

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 17
odwiedziny: 10323853

Informacja o finansowaniu projektu