Wydrukuj artykuł

Starosta Wołowski Samorządowcem 20 – lecia

Wtorek, 02 październik 2018

Starosta Maciej Nejman został nagrodzony Honorową Statuetką Związku Powiatów Polskich. Tytuł „Samorządowiec 20 – lecia” otrzymał między innymi za podjęcie działań ratujących powiatową służbę zdrowia i sam powiat przed widmem bankructwa.
Służba zdrowia była zadłużona na kwotę 33 milionów złotych. Mimo wdrażanych programów restrukturyzacyjnych dług ten rósł w zastraszającym tempie. Starosta Wołowski podjął działania, by przystąpić do tak zwanego rządowego „planu B”. Rezultatem wprowadzenia planu było oddłużenie ówczesnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na kwotę blisko 21 milionów złotych. Powiat mógł wówczas pokryć swoje największe zobowiązania publiczno – prawne. Wówczas w miejscu PZ ZOZ została utworzona spółka prawa handlowego – Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., której udziałowcami stały się gmina Wołów, Wińsko i Brzeg Dolny, oraz Powiat Wołowski.
Odważne działanie dziś procentuje tym, że następca PZ ZOZ, tj. spółka Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie rozszerza działalność, zakupuje nowy sprzęt medyczny, remontuje przy udziale powiatu swoje nieruchomości. Prowadząc działalność komercyjną, spółka pokrywa straty związane z funkcjonowaniem dwuobiektowego szpitala w Wołowie i Brzegu Dolnym. Olbrzymi wkład w rozwój powiatu sprawił, że Maciej Nejman został powtórnie wybrany na funkcję starosty w roku 2014. Partnerskie podejście w zarządzaniu sprawia, że wykorzystuje on w pełni potencjał swoich jednostek, dzięki czemu od lat udaje się powiatowi pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury przede wszystkim drogowej i oświatowej.(…) Zdolność skutecznego rozwiązywania tak często pojawiających się w samorządzie problemów, właściwa ocena potrzeb społecznych, umiejętność koncentrowania się na priorytetach i naturalna potrzeba szukania konsensusu sprawiają, że starosta Maciej Nejman jest skutecznym samorządowcem, a jego decyzje i działania przynoszą korzyść lokalnej społeczności. – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatów Polskich z dnia 20 sierpnia tego roku w sprawie nadania honorowej statuetki.
Uroczyste wręczenie statuetki oraz nadanie Staroście Wołowskiemu tytułu Samorządowca 20 – lecia nastąpiło podczas innego, równie podniosłego wydarzenia, a mianowicie nadania imienia szpitalowi w Wołowie, który od ubiegłego tygodnia nosi imię doktora Czesława Korybuta – Daszkiewicza, założyciela powiatowej służby zdrowia.
- Jest mi niezmiernie miło, że upływająca kadencja, podczas której pełniłem funkcję starosty, zakończyła się takim zwieńczeniem mojej działalności w samorządzie – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski. – Temat służby zdrowia zawsze był i jest mi bliski. Ja oraz radni koalicji, którzy popierają działania w tym sektorze działalności powiatu głosując za uchwalanymi inwestycjami, rozumiemy wyzwania, które czekają powiat na kolejne lata.