Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Wołowie zawiesiło osobistą obsługę interesantów

Wtorek, 31 marzec 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 01.04. do dnia 10.04.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą  telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy  e-puap oraz faxu.  W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

 

Treść zarządzenia

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 18
odwiedziny: 10773303

Informacja o finansowaniu projektu