Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Studiuj rolnictwo w Wołowie

Środa, 21 marzec 2018

 

Szanowni Państwo!


Zapraszamy serdecznie na Studia Podoplomowe w Wołowie na kierunku ROLNICTWO

Studia mogą być realizowane w sesji letniej – od lutego 2018 do lutego 2019

w sesji zimowej – od października 2018 – do czerwca 2019


 

Studia Podyplomowe w Wołowie realizuje Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. W wyniku współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych
Uczelni Warszawskich,  ponad 300 osób podjęło studia, poszerzając swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 

Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na nowy kierunek „Rolnictwo” .Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Roniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nabycie ziemi rolnej oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej.

 

Program kształcenia w ramach studiów jest odpowiedzią na zmieniające się przepisy oraz jest zgodny
z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
( Dz. U. 2012 poz.109).   oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym
( z późn.zm.).

 

Czas trwania studiów: 3 semestry ( w tym jeden on-line).

Koszt studiów: 1000 zł za każdy semestr

 

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście): Powiatowe Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 C.  Szczegółowe  informacje  oraz  podanie  na  studia  można  uzyskać  na  stronie internetowej  PCEiPPP w   Wołowie www.wolowpce.pl w   zakładce : Studia Podyplomowe. Partner regionalny uczelni:  Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie.  tel. 71/389-21-00 Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska - informacja dotycząca studiów podyplomowych oraz elektronicznie:

e-mail: studia@wolowpce.pl

 

 

Zapraszamy!

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 9930447

Informacja o finansowaniu projektu