Wydrukuj artykuł

Szansa na scalenia w Ratajach

Piątek, 06 lipiec 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał nam kilka dni temu bardzo dobrą wiadomość – szczególnie dla mieszkańców Rataj w Gminie Wołów.

Obszar miejscowości Rataje jako jedyny z terenu Powiatu Wołowskiego zakwalifikował się do kolejnego etapu weryfikacji wniosków o scalenia gruntów finansowanych w całości ze środków Unii Europejskiej . Starostwa powiatowe na Dolnym Śląsku jakiś czas temu przekazywały Urzędowi Marszałkowskiemu informacje o zapotrzebowaniu na prace scaleniowe na swoich terenach opracowane na podstawie wniosków jakie złożyli właściciele gospodarstw rolnych w 13 dolnośląskich wsiach. Na liście z terenu Powiatu Wołowskiego znalazły się: Rataje, Zagórzyce i Prawików z Gminy Wołów. Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu tych informacji jak również wniosków rolników została sporządzona lista rankingowa obszarów, które kwalifikują się do dalszych prac związanych z przygotowywaniem założeń do projektów scaleń gruntów, przy czym decydujące znaczenie miała tutaj ilość rolników deklarujących udział w scaleniu jak i łączna powierzchnia gruntów objętych wnioskiem. Zakwalifikowały się tylko cztery wnioski , w tym właśnie wniosek rolników wsi Rataje. O scalanie gruntów na obszarze Rataj zabiegał bardzo aktywnie Jan Wiącek, radny Gminy Wołów, sołtys sołectwa Rataje, ale podkreślić też należy wkład Starosty Wołowskiego, którego zadaniem było pośredniczenie w całej procedurze polegające na przygotowanie dla rolników odpowiednich formularzy zawierających dane ewidencji gruntów , obliczenie niezbędnych współczynników i przesłanie skompletowanych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. W kolejnym etapie, po opracowaniu dla wybranych wniosków przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych tzw. założeń do projektu scalenia gruntów Marszałek Województwa Dolnośląskiego podejmie decyzję o sfinansowaniu scaleń. Scalenia objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wielkich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.