Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Szpital imienia zasłużonego doktora

Środa, 19 wrzesień 2018

Na wniosek prezes Powiatowego Centrum Medycznego Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę o nadaniu budynkowi szpitala w Wołowie imienia doktora Czesława Korybuta – Daszkiewicza, założyciela szpitala w Wołowie i Brzegu Dolnym.

Doktor urodził się 21 września 1901 roku na Wileńszczyźnie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jako 17 – letni młodzieniec w 1919 roku na ochotnika zaciągnął się do 10. Pułku Ułanów Litewskich i brał udział w wojnie polsko – sowieckiej. Studia medyczne ukończył w 1929 roku na Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana Batorego, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Specjalizację w zakresie chirurgii odbył w latach 1930 – 1933 we Lwowie w tamtejszej Klinice Państwowej pod kierownictwem prof. dr Tadeusza Ostrowskiego. W 1933 roku objął on posadę dyrektora Szpitala w Stolinie w województwie pińskim, gdzie pracował do wybuchu II Wojny Światowej. W międzyczasie w latach 1933 – 1935 uzyskał specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii w szpitalu we Lwowie, gdzie początkowo po zajęciu terenów wschodnich przez wojska sowieckie, pracował pod przybranym nazwiskiem jako pracownik fizyczny w tartaku, następnie po zajęciu Lwowa przez wojska hitlerowskie pracował jako lekarz w jednym z lwowskich szpitali. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się na Ziemiach Zachodnich w miejscowości Brzeg Dolny, gdzie w latach 1946 – 1948 zorganizował szpital, następnie zaś przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył się do organizowania służby zdrowia, w tym obecnie funkcjonującego Szpitala Powiatowego w Wołowie. Doktor pełnił tu funkcję dyrektora w latach 1946 – 1976.

Czesław Korybut – Daszkiewicz do tej pory jest wspominany przez mieszkańców Wołowa jako osoba, która oddawała całe swoje serce i czas na rzecz innych ludzi.

- Musieliśmy wykonać wiele prac, by przestrzeń wokół szpitala była godna upamiętnienia tak zasłużonej postaci. Cieszę się, że w końcu nadszedł ten moment, w którym możemy to zrobić i przybliżyć sylwetkę tak ważnej osoby, jaką bez wątpienia był doktor Czesław Korybut – Daszkiewicz – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski.

Uroczystość nadania imienia odbędzie się 27 września. Szczegóły podamy już wkrótce.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 20
odwiedziny: 10068042

Informacja o finansowaniu projektu