Wydrukuj artykuł

Szpital imienia zasłużonego doktora

Środa, 19 wrzesień 2018

Na wniosek prezes Powiatowego Centrum Medycznego Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę o nadaniu budynkowi szpitala w Wołowie imienia doktora Czesława Korybuta – Daszkiewicza, założyciela szpitala w Wołowie i Brzegu Dolnym.

Doktor urodził się 21 września 1901 roku na Wileńszczyźnie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jako 17 – letni młodzieniec w 1919 roku na ochotnika zaciągnął się do 10. Pułku Ułanów Litewskich i brał udział w wojnie polsko – sowieckiej. Studia medyczne ukończył w 1929 roku na Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana Batorego, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Specjalizację w zakresie chirurgii odbył w latach 1930 – 1933 we Lwowie w tamtejszej Klinice Państwowej pod kierownictwem prof. dr Tadeusza Ostrowskiego. W 1933 roku objął on posadę dyrektora Szpitala w Stolinie w województwie pińskim, gdzie pracował do wybuchu II Wojny Światowej. W międzyczasie w latach 1933 – 1935 uzyskał specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii w szpitalu we Lwowie, gdzie początkowo po zajęciu terenów wschodnich przez wojska sowieckie, pracował pod przybranym nazwiskiem jako pracownik fizyczny w tartaku, następnie po zajęciu Lwowa przez wojska hitlerowskie pracował jako lekarz w jednym z lwowskich szpitali. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się na Ziemiach Zachodnich w miejscowości Brzeg Dolny, gdzie w latach 1946 – 1948 zorganizował szpital, następnie zaś przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył się do organizowania służby zdrowia, w tym obecnie funkcjonującego Szpitala Powiatowego w Wołowie. Doktor pełnił tu funkcję dyrektora w latach 1946 – 1976.

Czesław Korybut – Daszkiewicz do tej pory jest wspominany przez mieszkańców Wołowa jako osoba, która oddawała całe swoje serce i czas na rzecz innych ludzi.

- Musieliśmy wykonać wiele prac, by przestrzeń wokół szpitala była godna upamiętnienia tak zasłużonej postaci. Cieszę się, że w końcu nadszedł ten moment, w którym możemy to zrobić i przybliżyć sylwetkę tak ważnej osoby, jaką bez wątpienia był doktor Czesław Korybut – Daszkiewicz – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski.

Uroczystość nadania imienia odbędzie się 27 września. Szczegóły podamy już wkrótce.