Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

"Tożsamość Dolnego Śląska – Unia Wielu Kultur"

Czwartek, 03 styczeń 2013

W dniu 14 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłkowicach z siedzibą w Siedlisku, na zaproszenie Pana Waldemara Kwaśnego, wójta Gminy Miłkowice odbyło się  spotkanie dotyczące projektu ,,Tożsamość Dolnego Śląska – Unia Wielu Kultur”. Celem spotkania było wypracowanie kierunków działań jakie zostaną podjęte dla dobra projektu. Partnerem projektu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.

Kim jesteśmy? Gdzie sięgają nasze korzenie? Odpowiedzi na te pytania udzielali zaproszeni goście: Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, doc. dr Leszek Ryk Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. szkolnictwa wyższego,  dr Aleksander Sebrakowski historyk Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr Krystyna Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, mgr Maria Małecka Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu oraz gospodarz spotkania Waldemar Kwaśny wójt Gminy Miłkowice i przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - dr Małgorzata Bacia.

Nie bez powodu zgromadzili się wszyscy w Gminie Miłkowice, zdaniem Jerzego Więcławskiego poszukiwanie tożsamości regionalnej szczególnie w obecnych zglobalizowanych czasach nie może dzielić a jednać. To wójt Gminy Miłkowice jako jeden z pierwszych zgłosił swój akces w projekcie. W trakcie spotkania padły stwierdzenia, że lokalizacja, kapitał ludzki, wielokulturowość i różnorodność Gminy to jej mocne strony. To przede wszystkim cechy, wokół których można budować i rozwijać poczucie tożsamości regionalnej oraz pozytywny wyróżnik na tle mieszkańców innych gmin i powiatów Dolnego Śląska. Doc. dr Leszek Ryk, mówiąc o tożsamości Dolnego Śląska, a w tym o sile synergii wielu instytucji, wyraził stanowisko Wicemarszałka Województwa Dolnego Śląska Radosława Mołonia. Podkreślił, iż tożsamość regionalna Dolnoślązaków i świadomość pewnej odrębności, znajduje się w procesie tworzenia, a silny kapitał społeczny to fundament pod budowę tożsamości regionalnej. Dr Aleksander Sebrakowski w badaniach nad tożsamością Dolnego Śląska widzi potrzebę zastosowania techniki badań społecznych, takich jak wywiady indywidualne pogłębione, wywiady grupowe. Mówił o wielokulturowości mieszkańców regionu, w związku z historią tego regionu, o symbolach i wartościach kulturowych stanowiących najważniejszy element identyfikacji z Dolnym Śląskiem.

Krystyna Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, która została zaproszona na to spotkanie w charakterze partnera projektowego, przedstawiła działania jakich należałoby się podjąć w ramach projektu ,,Tożsamość Dolnego Śląska - Unia Wielu Kultur”. Odniosła się do realizowanych wcześniej projektów edukacyjnych przez PCE i PPP w Wołowie ,,Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich” - w 2011 r. na Ukrainie, a w 2012 r. na Litwie.

Podsumowanie konferencji dokonała dr Małgorzata Bacia oraz Jerzy Więcławski, którzy nie tylko podziękowali uczestnikom za aktywność w kwestii omawianego projektu, za dzielenie się swoim doświadczeniem w realizowanych przedsięwzięciach dotyczących tożsamości Dolnego Śląska, kultywowaniem tradycji
i krzewieniu patriotyzmu,  ale również odnieśli się do zagadnień merytorycznych spotkania. Zwieńczeniem spotkania była emisja filmu promującego malowniczą Gminę Miłkowice.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 66
odwiedziny: 10902751

Informacja o finansowaniu projektu