Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Trwa kolejna edycja FIO

Czwartek, 10 styczeń 2019

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe  oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie FIO 2019. W tej edycji do rozdysponowania Narodowy Instytut Wolności ma ok. 57 mln zł,  a wsparcie uzyska 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

O dofinansowanie można ubiegać się w jednym z trzech priorytetów:

Priorytet 1-  Aktywne społeczeństwo.

Priorytet 2 - Aktywni obywatele.

Priorytet 3 - Silne organizacje pozarządowe.

Maksymalna kwota dotacji na zadania jednoroczne to 150 000 zł, na projekty dwuletnie 300 000 zł.

Pamiętać należy, że składane wnioski mają realizować cel główny programu, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki są:

1)      organizacje pozarządowe, oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe,

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)      spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Termin naboru mija 21 stycznia 2019 r. o godzinie 16.15. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.niw.gov.pl.

 

Zachęcamy do składnia ofert!

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 10788571

Informacja o finansowaniu projektu