Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Trzy duże projekty dla jednostek oświatowych powiatu wołowskiego

Czwartek, 29 sierpien 2019

Ostatnie miesiące były udane dla powiatowej oświaty. Kierownik Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Katarzyna Uran potwierdza, że powiat w najbliższych miesiącach otrzyma kolejne duże środki finansowe na projekty unijne dla szkół w Brzegu Dolnym, Wołowie i Lubiążu.

Nasze jednostki mogą się  pochwalić kolejnymi już dotacjami dla swoich uczniów, które  opiewają łącznie na kwotę niemal  dwóch milionów złotych. Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Janusz Kawalec oraz Starostowie Janusz Dziarski i Jarosław Iskra osobiście gratulowali dyrektorom jednostek wizytując ich siedziby. Wszystkie projekty właśnie się  rozpoczynają, a uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów, szkoleń i wjazdów zagranicznych z nowym rokiem szkolnym.


  • Pierwszy projekt ,,Next Step" będzie realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Tutaj dotacja  wyniesie 150.000Euro, jest to projekt  na realizację zagranicznych praktyk zawodowych, który będzie realizowany ze środków programu unijnych POWER  i obejmie 53 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Podopieczni spędzą 4 tygodnie w  Hiszpanii - 15 uczniów w zawodach: technik  logistyk, technik mechatronik oraz w Irlandii - 33 uczniów w zawodach: technik  informatyk oraz technik ekonomista.

Główne cele projektu to: zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w sektorze branżowym, rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności, wzrost umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych , samodzielności i samoobsługi, poczucia odpowiedzialności zawodowej oraz wzrost mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym. Instytucjami   partnerskimi w projekcie są Your International Training z Mallow w Irlandii oraz  Mundus  z  Barcelony w Hiszpanii.

 

 

  • Kolejny projekt   Technicy z Brzegu Dolnego: podbój  europejskiego rynku pracy realizowany przez uczniów Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych  w Brzegu Dolnym   otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój w kwocie 76 336 Euro.  30 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik teleinformatyk  spędzi  4 tygodnie we Włoszech i na Malcie w ramach zagranicznych praktyk i staży zawodowych w   serwisach naprawczych Samsunga, Apple'a ,  przy administrowaniu sieci komputerowych, obsłudze klientów w różnych działach gospodarki.  Realizacja projektów unijnych to jeden z mocniejszych atutów Szkoły, szczególnie ważny w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Dzięki projektom Erasmus +  i POWER młodzież kształci  umiejętności zawodowe w krajach unijnych. Młodzież tysiące kilometrów od rodzinnego domu zdobywa bagaż doświadczeń nie tylko zawodowych ale i życiowych. Bagaż pełen nowych umiejętności w swojej branży oraz doświadczenie językowe i kulturowe. Przed nimi  również wycieczki do najpiękniejszych miast włoskich i zakątków Malty.

Instytucjami   partnerskimi Szkoły  w projekcie są UNISER we Włoszech i Partnership  International  w Irlandii współpracujących z wieloma przedsiębiorstwami  w krajach europejskich.

 

 

  • Trzeci z projektów mający  zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ponad 730.000 zł obejmie kolejne jednostki powiatu wołowskiego takie jak: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Zespół szkół Specjalnych i Placówek  Oświatowych w Wołowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu. Z uzyskania dotacji najbardziej cieszą się uczniowie ale również dyrektorzy placówek. Projekt jest przede wszystkim nastawiony na ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia, z uwzględnieniem ścieżek umożliwiających ponowne podjęcie nauki zawodu i rozwoju kształcenia.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 28
odwiedziny: 10875834

Informacja o finansowaniu projektu