Wydrukuj artykuł

Umowy podpisane

Czwartek, 12 wrzesień 2019

160 tys. zł trafiło do Powiatu Wołowskiego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach B i D. Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

W piątek 9 września, w obecności Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego oraz Wicestarosty Wołowskiego Jarosława Iskry umowę na zakup mikrobusu dla Dziennego Domu Seniora Senior + w Wińsku podpisała Wójt Wińska Jolanta Krysowata – Zielnica. Drugi mikrobus trafi do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. W imieniu Stowarzyszenia umowę dopisała prezes Elżbieta Bereza.

Organizacje, na rzecz których wnioskował Powiat Wołowski otrzymają po 80 000 zł, co stanowi 70% dofinansowania PFRON.