Wydrukuj artykuł

Uroczyste ślubowanie

Poniedziałek, 28 styczeń 2019

24 stycznia w obecności Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego pani Jessica Szatkowska złożyła uroczyste ślubowanie, które jest równoznaczne z uzyskaniem statusu urzędnika, mogącego podjąć prace w dowolnym urzędzie administracji samorządowej.


Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, a przed zawarciem nowej umowy o pracę, składa ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

 

Życzymy wielu sukcesów!