Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Uwaga zima!

Środa, 01 luty 2012

W związku z mrozami, które występują na terenie naszego województwa oraz prognozami, które przewidują utrzymanie takich warunków pogodowych przez okres najbliższych dni, podajemy do wiadomości list Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy dotyczący uruchomienia całodobowej infolinii przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod bezpłatnym numerem 800 16 60 79 można uzyskać informację o możliwych formach wsparcia na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy również informację o placówkach oraz instytucjach gminnych udzielających wsparcia osobom bezdomnym w Powiecie Wołowskim.

 

Informacje o placówkach udzielających  pomocy można uzyskać pod nr telefonów alarmowych: 112, 998, 997

 

Całodobowa bezpłatna infolinia o placówkach pomocy : 800 166 079

 

Noclegownia: Brzeg Dolny, ul. Urazka 47 (40 miejsc)

 

Punkty wydawania posiłków: Brzeg Dolny, ul. Urazka 47 (noclegownia), Brzeg Dolny, ul. Rynek 18 (przy GOPS), Wołów, ul. Piłsudskiego 26 (Bar „BIS”)

Na terenie powiatu wołowskiego informacji w sprawie pomocy osobom bezdomnym udzielają Urzędy Gmin (Miasta i Gminy) oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Podmiot

Adres

Tel.

Fax

E-mail

Urząd  Miejski

w Brzegu Dolnym

 

ul. Kolejowa 29

56 – 120 Brzeg Dolny

71/3195117

71/3195683

um@brzegdolny.pl

Urząd  Miasta i Gminy

w Wołowie

 

Rynek Ratusz

56 – 100 Wołów

71/3191305

71/3191306

71/3191303

sekretariat@wolow.pl

Urząd Gminy

w Wińsku

 

pl. Wolności 2

56 – 160 Wińsko

71/3898100

71/3898366

gmina.winsko@winsko.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

 

ul. Rynek 18

56 – 120 Brzeg Dolny

71/3895662

71/3195662

gops@ brzegdolny.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku

 

pl. Wolności 13

56 – 160 Wińsko

71/7382464

71/7503670

71/7382464

winsko2@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie

 

ul. Piłsudskiego 27

56 –100 Wołów

71/3895622

71/3895536

gopswolow@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

ul. Inwalidów Woj. 26

56 –100 Wołów

71/3895300

71/3895300

pcpr@powiatwolowski.pl

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 28
odwiedziny: 10992506

Informacja o finansowaniu projektu