Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

WIELOWYMIAROWA WSPÓŁPRACA

Czwartek, 26 luty 2015

W dniu 17 lutego br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie zostało zawarte porozumienie o współpracę między Dyrektorem Liceum – Barbarą Kołodziej oraz Prorektorem ds. Kontaktów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu płk. rez. prof. dr. inż. Andrzejem Bolewskim.

Podczas uroczystego spotkania podpisano również inne akty dotyczące współpracy pomiędzy Uczelnią a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz z Zakładem Karnym w Wołowie. Na mocy porozumień strony będą ścisłymi uczestnikami prac na rzecz edukacji oraz bezpieczeństwa.

 

Miejsce zawarcia porozumień nie było przypadkowe. Pod patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. m. Kopernika funkcjonuje specjalny profil klasy mundurowej. Młodzi kadeci wspierani przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej czy też Wojska obok pogłębiania wiedzy teoretycznej, poznają praktyczne aspekty pełnienia służby w wyżej wymienionych jednostkach.

 

Złożenie meldunku oraz pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy mundurowej rozpoczęły oficjalną część uroczystości. Zgromadzonych gości, a wśród nich m.in. wicestarostę wołowskiego - Władysława Boczara, przedstawicieli urzędu miejskiego, funkcjonariuszy, pedagogów, rodziców w szkolnej auli przy placu Jana III Sobieskiego 2 przywitał dyrektor placówki - Barbara Kołodziej. W dalszej części spotkania głos zabrała Julianna Kołtun – nauczyciel klasy o profilu mundurowym przedstawiając dokonania szkoły oraz prezentując pozostałe podmioty współpracujące ze szkołą. Kolejno głos zabrał dr Andrzej Bolewski:...,,Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj podpisać kolejne porozumienia i współpracować z tak wspaniałym środowiskiem. Mam nadzieję, że będzie ona układała się bardzo dobrze. W imieniu senatu całej społeczności akademickiej pragnę podziękować i życzyć wszystkim wielu sukcesów w naszej współpracy”…. Przemówienia zakończyła Anna Szymaniak-przedstawiciel WSB ds. promocji uczelni, która omówiła główne kierunki działalności poznańskiej placówki. Tuż przed uroczystym złożeniem podpisów przez strony porozumień uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której zgromadzeni obejrzeli projekcję filmową z „życia uczniów klasy mundurowej” oraz widowisko muzyczne. Nie zabrakło pokazu wyszkolenia z samoobrony oraz technik interwencyjnych. Obecnie w Liceum Kształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie działają 3 klasy o profilu mundurowym, w których kształci się łącznie 83 kadetów.

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 6
odwiedziny: 10772199

Informacja o finansowaniu projektu