Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wtorek, 02 lipiec 2019

Starosta  Wołowski

ogłasza II przetarg pisemny  nieograniczony

 

 

 

Nieruchomość: zabudowana działka gruntu nr 192, AM-4, o pow. 0,2267 ha (Br-RIVb), obręb Krzydlina Mała, gm. Wołów, księga wieczysta nr WR1L/00017411/7, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Tryb przetargu: II przetarg pisemny nieograniczony

Przeznaczenie: MNR/11 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,  oraz B- ochrona konserwatorska.

Cena wywoławcza netto: 65.000,00 zł - sprzedaż zwolniona jest  z podatku VAT.

Termin i miejsce przetargu: część jawna przetargu – godz. 13:00 w dniu 21 sierpnia 2019, część niejawna – godz. 14:30 w dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

Wadium: 6.500,00 zł

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane poza tym  w BIP-ie  Powiatu Wołowskiego (bip.powiatwolowski.pl)., na stronie internetowej tut. Urzędu (www.powiatwolowski.pl ), oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. 27 - II piętro lub pod  numerem telefonu: 071 380 59 45.

 

STAROSTA

Janusz Dziarski

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11004287

Informacja o finansowaniu projektu