Wydrukuj artykuł

Winda w starostwie już w tym roku

Poniedziałek, 03 kwiecień 2017

W piątek 31 marca Starosta Wołowski Maciej Nejman w obecności  przedstawiciela wykonawcy Janiny Sienkiewicz, podpisał umowę na montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie. Inwestycja zakończy się w październiku.

W grudniu 2016 roku Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie na budowę windy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy ” realizowane będzie w ramach „Programu wyrównywania różnić pomiędzy regionami III”.

Dzięki tej inwestycji tak ważny powiatowy obiekt stanie się bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców, szczególnie tych, którzy mają problem w poruszaniu się.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku starostwa to jedno z ważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji w 2017 roku.

Cały koszt inwestycji wyniesie ponad 300 tyś. zł, a wykona ją Firma Handlowa „ARTMED” z Tomaszowa Mazowieckiego, która została wybrana w ramach ogłoszonego przetargu.