Wydrukuj artykuł

Wsparcie dla bibliotek

Środa, 28 listopad 2018

Informujemy, iż Powiat Wołowski  w 2018 r. otrzymał w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotację na dofinansowanie zakupu  do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych  w kwocie 17 560,00 zł, w tym dla:

  1. 2 480,00 zł dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Lubiążu;
  2. 2 480,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym;
  3. 4 000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie;
  4. 4 000,00 zł dla Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich;
  5. 4 600,00 zł dla Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie.