Wydrukuj artykuł

Wybory do Powiatowej Rady Seniorów

Środa, 03 październik 2018

Już 11 października 2018 r. wybrani zostaną radni Powiatowej Rady Seniorów. Uprawnione do głosowania są osoby w wieku 60 + zamieszkujące na terenie naszego powiatu.

 

Wybory organizowane są w związku z realizowanym przez Fundację na rzecz Ziemi Wołowskiej przy współpracy Powiatu Wołowskiego projektem pt. "Seniorzy dla Powiatu Wołowskiego".

Na zadanie Fundacja pozyskała z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 kwotę blisko 130 tys. zł.