Wydrukuj artykuł

Wybudujemy trzy strefy aktywności

Środa, 20 czerwiec 2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło wnioski samorządów dotyczące ubiegania się o dofinansowanie na budowę Otwartych Stref Aktywności (OSA). Wiemy już, że jako Powiat Wołowski dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 66 900 zł na wybudowanie trzech z czterech siłowni plenerowych i stref relaksu, o które wnioskowaliśmy.

Nowe obiekty powstaną przy kompleksie boisk sportowych obok Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, kompleksie boisk przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (Zaułek Zielony) jak również przy szpitalu przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie. Co najważniejsze, te obiekty sportowo – rekreacyjne będą bezpłatne i wielopokoleniowe. Będą miały za zadanie zwiększyć aktywność fizyczną naszych mieszkańców i integrować lokalną społeczność. Otwarte Strefy Aktywności powstaną jeszcze w tym roku.

Chcemy, aby tego typu strefa aktywności powstała także przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, jednakże w przypadku tej lokalizacji został przekroczony wskaźnik, który stanowił kryterium oceny wniosków. Jak poinformował Departament Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki, tym kryterium był wskaźnik G. Jest to wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na dany rok. W przypadku zadań realizowanych przez powiaty, czyli również przez Powiat Wołowski, dofinansowanie uzyskały Otwarte Strefy Aktywności zlokalizowane na terenie gmin o wskaźniku G nie wyższym niż 1.350.