Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Środa, 03 lipiec 2019

Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Krzydlinie Małej,  gmina Wołów, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 189/1, AM-4, o pow. 0,1233 ha, wraz z udziałem  wynoszącym 1/4 w działce sąsiedniej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 189/5 – stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00040680/3.

 

Załącznik 1 - Wykaz do zarządzenia NR 51;2019

Załącznik 2 - Zarządzenie NR 51;2019