Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Środa, 03 lipiec 2019

Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Brzeg Dolny, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.

 

Nieruchomość składa się  z działek gruntu:  nr 1/2, AM-18, o pow. 0,6031 ha, nr 8/1, AM-18, o pow. 0,3868 ha, nr 9/1, AM-18, o pow. 0,1409 ha,  nr 10/6, AM-17, o pow. 0,9754 ha, nr 10/7, AM-17, o pow. 0,1291 ha, nr 11/1, AM-17, o pow. 0,0088 ha, nr 11/2, AM-17, o pow. 0,1291 ha, nr 12/2, AM-17, o pow. 0,1036 ha, położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej nr 10, zabudowana kompleksem obiektów szkolnych, dla której prowadzona jest  księga wieczysta nr WR1L/00035425/0.

 

WYKAZ