Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Środa, 21 październik 2020

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Krzelów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.


ZARZĄDZENIE

 

WYKAZ