Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Środa, 12 czerwiec 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 25b i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), § 2 i § 4 ust. 2 i ust. 3 uchwały Nr XV/149/2000 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 33, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały nr 163/527/18 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Wołowskiemu do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bankowej, na okres 3 lat.

 

Wykaz

 

Zarządzenie Starosty Wołowskiego