Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wtorek, 27 listopad 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonych ewidencyjnie jako działki gruntu nr 49/9, AM-40 i nr 45/5, AM-40, położonych w obrębie Wołów.

 

WYKAZ