Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wykaz nieruchomości

Czwartek, 26 marzec 2020

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, został wywieszony wykaz dot. części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, oznaczonej jako działki gruntu nr:

- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),

- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),

- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),

- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),

położonej w obrębie Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041743/0, przeznaczonej w planie miejscowym na tereny przemysłu, bazy i składy. Powyższy wykaz także został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej  http://bip.powiatwolowski.pl/ oraz został przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

Starosta Wołowski

Janusz Dziarski

 

 

 

Wykaz

 

Zarządzenie

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 16
odwiedziny: 10901007

Informacja o finansowaniu projektu