Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wyrównywanie różnic między regionami w 2019 r.

Czwartek, 10 styczeń 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.”.


Program skierowany jest do samorządów powiatowych, gminnych oraz organizacji pozarządowych. O dofinansowanie ubiegać można się w następujących zakresach:

  • obszar B - likwidacja barier w urzędach,  placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D - likwidacja barier transportowych,
  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów, tel. 71 389 53 00.

UWAGA: Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G można składać do dnia 01 lutego 2019 r. natomiast wnioski z obszaru E do 30.09.2019 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 10
odwiedziny: 10788586

Informacja o finansowaniu projektu