Wydrukuj artykuł

Wyrównywanie różnic między regionami w 2019 r.

Czwartek, 10 styczeń 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.”.


Program skierowany jest do samorządów powiatowych, gminnych oraz organizacji pozarządowych. O dofinansowanie ubiegać można się w następujących zakresach:

Wnioski przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów, tel. 71 389 53 00.

UWAGA: Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G można składać do dnia 01 lutego 2019 r. natomiast wnioski z obszaru E do 30.09.2019 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.