Wydrukuj artykuł

Z wizytą w zamku

Czwartek, 01 marzec 2018

Młodzież z wołowskiego Hufca Pracy w ubiegłym tygodniu odwiedziła Zamek Piastowski. Z udziałem Aldony Augustyńskiej - Mikołajczyk, komendant Środowiskowego Hufca Pracy, nasi goście poznali charakter pracy Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy.