Wydrukuj artykuł

Zachęcamy do składnia wniosków

Wtorek, 11 wrzesień 2018

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Propago i Powiatu Wołowskiego zorganizowała w Starostwie Powiatowym w Wołowie spotkanie informacyjne dotyczące 2 konkursów grantowych tylko dla Dolnego Śląska.

 

O szczegółach mówił Waldemar Weihs z Federacji Organizacji Pozarządowych.  Ogłoszone nabory dotyczą:

1. Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

W ramach konkursu udzielonych zostanie 30 dotacji w kwocie do 5000 zł na działania małych i młodych organizacji oraz 21 dotacji w kwocie do 5000 zł na inicjatywy grup samopomocowych/ nieformalnych.

Termin zakończenia naboru: 15 września 2018 r. godz. 23.59

Szczegóły: maleinicjatywy.pl

 

2. Dolnośląskich Małych Grantów

W ramach konkursu udzielonych zostanie co najmniej 40 dotacji w kwocie do 5000 zł na inicjatywy grup nieformalnych

Termin zakończenia naboru: 13 września 2018 r. godz. 23.59

Szczegóły: www.malegranty.pl