Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zmiana terminu na dostosowanie decyzji odpadowych

Czwartek, 29 sierpien 2019

Starosta Wołowski informuje, iż termin na złożenie wniosków o dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej został przesunięty z 5 września 2019 r. do 5 marca 2020 r.


Powyższa zmiana uregulowana została w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a  opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1579.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 10875946

Informacja o finansowaniu projektu