Wydrukuj artykuł

Zmiana terminu na dostosowanie decyzji odpadowych

Czwartek, 29 sierpien 2019

Starosta Wołowski informuje, iż termin na złożenie wniosków o dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej został przesunięty z 5 września 2019 r. do 5 marca 2020 r.


Powyższa zmiana uregulowana została w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a  opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1579.