Wydrukuj artykuł

Miliony dla Powiatu

Wtorek, 30 listopad 2010

Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia, Starosta Maciej Nejman podpisał umowę wieńczącą restrukturyzację powiatowej służby zdrowia. Konsekwentne działania sprawiły, że blisko 21 mln zł pozyskanych w ramach tzw. „Planu B” wpłynie w ciągu trzydziestu dni na konto powiatu. Pieniądze pozwolą na uregulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, które ciążą na budżecie powiatu po likwidacji zadłużonego na blisko 25 mln zł Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie.
Umowę ze strony powiatu podpisali starosta Maciej Nejman, wicestarosta Marek Cukrowski oraz skarbnik Anna Bandoch. Ministerstwo Zdrowia reprezentował minister Marek Haber. W uroczystym momencie uczestniczył również Poseł Aleksander Marek Skorupa, który przybył na specjalne zaproszenie starosty, a także Anna Brodziak-Cisak, odpowiedzialna merytorycznie za realizację „Planu B”. „To chyba najważniejszy i przełomowy okres dla naszego powiatu. Obejmując w 2006 roku stanowisko starosty stanęło przede mną widmo upadku służby zdrowia i całego powiatu w związku z dramatycznie rosnącym długiem PZ ZOZ. Sytuacja przypominała równię pochyłą, gdyż zobowiązania tej jednostki były coraz większe, a kilka milionów rocznie wpadało w czarną dziurę. Nie było zbyt dużo czasu, żeby się zastanawiać, stąd zaraz po rozpoznaniu sytuacji przystąpiliśmy do działania” – mówi starosta Maciej Nejman. Gdy Rząd zaproponował zadłużonym samorządom tzw. „Plan B”, czyli program „Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, Zarząd Powiatu, pracownicy starostwa oraz likwidator PZ ZOZ rozpoczęli intensywne prace nad przystąpieniem do niego. Rada Powiatu podjęła decyzję o likwidacji PZ ZOZ-u, gdyż był to jeden z warunków udziału w rządowym programie. Kolejnym krokiem było złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego obszernej dokumentacji w celu zaopiniowania. Po kilku miesiącach intensywnych uzgodnień powiat otrzymał pozytywną opinię, a w związku z tym mógł wystąpić z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o objęcie programem. Pozytywną decyzję powiat otrzymał bardzo szybko. Ostatnim etapem było podpisanie umowy z resortem zdrowia. Jeszcze w październiku decyzją ministerstwa przyznano powiatowi 15 mln zł., z czym starosta Nejman nie chciał się zgodzić. Natychmiastowe działania pozwoliły na zwiększenie tej kwoty do blisko 21 mln zł. „Bez wahania podjąłem decyzję, że będziemy walczyć o pełną kwotę, która jest powiatowi potrzebna na spłatę zobowiązań. Jeśli kierowałbym się tylko własnym interesem, choćby wyborczym, wziąłbym wspomniane 15 mln i „odtrąbił” sukces jeszcze w trakcie kampanii. To byłoby jednak nieodpowiedzialne” – mówi starosta Nejman. Niewątpliwie działania podejmowane w tej kadencji Rady Powiatu należały do wyjątkowo trudnych i złożonych, jednak jak pokazuje końcowy efekt były to decyzje właściwe. Konsekwencja starosty Nejmana pokazała, że ryzyko opłaca się podejmować, a brak decyzyjności, czy też zachowawczość w żadnym stopniu nie przyczyniły się do rozwiązana problemu zadłużającej się od 1999 r. powiatowej służby zdrowia. „Sukcesu nie byłoby bez moich najbliższych współpracowników, a w tym Zarządu Powiatu. Dlatego dziękuję Władysławowi Boczarowi, Markowi Cukrowskiemu, Bronisławie Jabłońskiej i Urszuli Wojtyło, a także skarbnikowi powiatu Annie Bandoch i likwidatorowi PZ ZOZ Annie Brodziak-Cisak. W sposób szczególny dziękuję p. Posłowi Aleksandrowi Markowi Skorupie, bez którego droga do celu byłaby dłuższa. Podziękowania kieruję również do wszystkich Radnych za wkład we wszystkie działania na rzecz ratowania powiatowej służby zdrowia i powiatu. Pomimo wielu sporów osiągaliśmy przecież konstruktywne kompromisy.
Sukces ten należy traktować motywująco do kolejnych działań poprawiających opiekę medyczną na terenie naszego powiatu, bo jest nad czym pracować” – podsumowuje starosta Nejman.

{mosimage}